Professor

Ole Andreas Brekke

Arbeids- og kompetanseområde

Energipolitikk, lokal klimatilpasning, biopolitikk, kulturpolitikk, samfunnsteori.