Prodekan for forsking

Ole Andreas Brekke

Arbeids- og kompetanseområde

Energipolitikk, lokal klimatilpasning, biopolitikk, kulturpolitikk, samfunnsteori.

Underviser i

Organisasjonsteori, ledelse, metode, vitenskapsteori

Forskar på

Energipolitikk, klimatilpasning, samfunnsteori

Publikasjonar

Vis alle