Professor i markedsføring

Chunyan Xie

Arbeids- og kompetanseområde

Eg forskar på samfunnsansvar og moralske kjensler, omdømmet til bedrifta, materialisme, prosumption og samskaping. Eg nyttar både kvantitative metodar (f.eks. spørjeundersøking, eksperiment) og kvalitative tilnærmingar i forskinga mi. I perioden 2020-2022 leiar eg forskingsprosjektet COSD, der vi ønskjer å få innsikt i befolkningsrespons på pandemien og tiltak utført av myndigheiter, bedrifter og enkeltpersonar, og gje eit overordna rammeverk for å beskrive korleis befolkninga reagerer på noverande og framtidige pandemiar.

Roller og verv:

 • Prosjektleiar for COSD - Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics (Finansiert av NFR).
 • Leiar for WP1 i Releasing the power of user (Finansiert av NFR).
Underviser i
 • ØKB2121 International Marketing
 • ØKB3128 International Strategy
 • PHDINN906 Responsible innovation and regional industry development
Forskar på
 • Samfunnsansvar
 • Befolkingsrespons på COVID-19 pandemien
 • Involvering av bruker i innovasjon
 • Bedriftsomdømme
 • Materialisme
 • Samskaping/prosumption
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar