Siri Smith
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-73

Arbeids- og kompetanseområde

Bærekraftkoordinator

Som bærekraftkoordinator jobber jeg sammen med ulike fagmiljø ved HVL, både med formidling av forskning, undervisning, og ulike arrangement relatert til bærekraftig utvikling. Som eksempler på det siste kan nevnes: Sirkulærdagane ved HVL, Klimafestivalen Varmere, Våtere, Villere i Bergen, Bærekraftdagen i Haugesund, Klimaomstillingskonferansen i Sogndal, Klimapartnersamling  i Førde, Berekraftdager på Stord, og Forskningsdagane.
Jeg jobber også ut mot eksterne samarbeidspartnere, som kunnskapsklynger HVL er medlem av, Klimapartnere, Norsk Klimastiftelse, UN Global Compact, andre utdannings- og forskningsinstitusjoner, våre vertskommuner, og næringslivet.

Det inngår i stillingen å bidra til at HVL skal være en klima- og sirkulærsmart høgskule med store ambisjoner for bidrag innen forskning, utdanning og formidling av framtidens bærekraftige utvikling. 

HVL er Miljøfyrtårnsertifisert og jeg har en viktig rolle i å følge opp forpliktelser som ligger i sertifiseringen. Eksempler på det kan være tiltak for å få opp andel kildesortering, energisparing, klimaambisiøs reisepolitikk, ulike deleløsninger for studenter og ansatte, og bærekraftige innkjøp.

Styret ved HVL vedtok i april 2023 en egen «Handlingsplan for bærekraftig utvikling ved HVL 2023-2026», og en viktig del av arbeidsoppgavene mine de neste årene er å følge opp den. 

Som FN sine bærekraftmål skal inkludere alle, vil også alle HVL sine ulike fagmiljø ha bredt fokus på bærekraftig utvikling i utdanningene, i forskningen og ikke minst i det viktige samfunnsoppdraget å formidle dette ut til samfunnet. Både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Et tips om du er interessert i å vite litt mer er å lytte til 17.-målspodden der jeg og min kollega Knut Vindenes intervjuer både studenter, ansatte, samarbeidspartnere og personer med spesielt engasjement innen bærekraftarbeidet.