Siri Smith
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-73

Arbeids- og kompetanseområde

Klima- og bærekraftkoordinator ved HVL.

I stillingen inngår det å være katalysator, fasilitator og koordinator mellom ulike miljø ved HVL og ut mot eksterne samarbeidspartnere, som de grønne klyngene, andre utdannings- og forskningsinstitusjoner, våre vertskommuner, og mot både eksisterende og potensielle studenter og ansatte, for at HVL skal være en klimasmart høgskule som har store ambisjoner for forskning, utdanning og formidling av framtidens bærekraftige, grønne løsninger.

Det grønne skiftet er i gang og HVL skal være i tett dialog med de ulike gruppene for å være attraktiv, aktuell og i front for å utdanne kandidater og drive forskning som næringsliv og offentlig sektor har behov for for å føre den grønne omstillingen videre.
Klima og bærekraftkoordiantoren har en viktig rolle i å holde dialogen aktiv og relevant for omstillingen. 


Som FN sine bærekraftmål skal inkludere alle, vil også alle HVL sine ulike fagmiljø ha bredt fokus på klima og bærekraft i utdanningene, i forskningen og ikke minst i det viktige samfunnsoppdraget å formidle dette ut til samfunnet. Vi bruker bærekraftsmålene som veiviser og inspirasjon. HVL vil bidra med å foreslå og utvikle løsninger for å implementere forskningsresulatene og med gode innovasjonsprosjekt i det grønne skiftet til samfunnet, både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. I dette viktige arbeidet som er en av de bærende elementene i HVL sin strategi, vil klima-og bærekraftkoordinatoren stå sentralt.