Stabseining for styresekretariat og verksemdstyring

Ei ny stabseining for styresekretariat og verksemdstyring starta opp 1.1.2022.

Eininga er leia av Bjørg Kristin Selvik.