Administrasjon

Gunnar Yttri er tilsett rektor, som øvste faglege og administrative leiar. HVL har administrativt tilsette på dei fire fakulteta, i tillegg til ein fellesadministrasjon.

Fellesadministrasjon 

Dei øvste leiarane i fellesadministrasjonen:

bilde av Gro Anita Fonnes Flaten

Gro Anita Fonnes Flaten

Prorektor for forsking

bilde av Anne-Grethe Naustdal

Anne-Grethe Naustdal

Prorektor for utdanning

bilde av Geir Kåre Resaland

Geir Kåre Resaland

Prorektor for regional utvikling

bilde av Tage Båtsvik

Tage Båtsvik

Organisasjonsdirektør har ansvar for utvikling av HVL sin organisasjon

bilde av Helge Skugstad

Helge Skugstad

Direktør for økonomi og arealforvaltning

Forsking

Fellesadministrasjonen innan forsking er leia av prorektor for forsking Gro Anita Fonnes Flaten.

Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon og Biblioteket høyrer til under prorektor for forsking. 

Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon er delt inn i ei eining for internasjonalisering og ei eining for forskingsadministrasjon.

Biblioteket har fire einingar: 

Organisasjon

Fellesadministrasjon innan organisasjon er leia av organisasjonsdirektør Tage Båtsvik, og består av:

Regional utvikling

Fellesadministrasjon innan regional utvikling er leia av prorektor for regional utvikling Geir Kåre Resaland, og består av.

Utdanning

Fellesadministrasjon innan utdanning er leia av prorektor for utdanning Anne-Grethe Naustdal, og består av.

Økonomi og arealforvalting

Fellesadministrasjon innan økonomi og arealforvalting er leia av direktør for økonomi og arealforvaltning Helge Skugstad, og består av.

Fakultetsadministrasjon 

Fakultetsadministrasjon ved Fakultet for helseog sosialvitskap

Fakultetsadministrasjon ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Fakultetsadministrasjon ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Fakultetsadministrasjon ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap