Administrasjon

Frå januar 2019 har HVL ny administrativ organisering. Berit Rokne er tilsett rektor, som øvste faglege og administrative leiar.

Høgskulen på Vestlandet har administrativt tilsette på dei fire fakulteta, i tillegg til ein fellesadministrasjon.

Fellesadministrasjon 

Fellesadministrasjonen innan forsking er leia av prorektor for forsking Gro Anita Fonnes Flaten.

Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon:

Avdelinga er delt inn i ei eining for internasjonalisering og ei eining for forskingsadministrasjon.

Bibliotek:

Biblioteket har fire einingar: 

Fellesadministrasjon innan organisasjon er leia av organisasjonsdirektør Tage Båtsvik.

Styresekreteriat og rektoratets stab:

Avdeling for HR:

Avdelinga er delt inn i ei eining for rekruttering og lønn, og ei eining for HR.

Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering:

Avdelinga er delt inn i ei eining for organisasjonsutvikling og dokumentsenter, og ei eining for IT.

Fellesadministrasjon innan samhandling er leia av prorektor for samhandling  Liv Reidun Grimstvedt.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt:

Avdelinga er delt inn i ei eining for kommunikasjon og ei eining for samfunnskontakt.

Senter for nye medier:

Fellesadministrasjon innan utdanning er leia av prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik

Avdeling for utdanningskvalitet:

Avdeling for studieadministrasjon:

Fellesadministrasjon innan økonomi og arealforvalting er leia av direktør for økonomi og arealforvaltning Helge Skugstad.

Virksomhetsstyring og internrevisjon:

Avdeling for økonomi:

Avdelinga er delt inn i ei eining for økonomistøtte og prosjekt, og ei eining for innkjøp, rekneskap, budsjett og styring.

Avdeling for arealforvalting, drift og utvikling:

Avdelinga er delt inn i ei eining for utvikling og prosjekt, og tre geografiske einingar: 

Fakultetsadministrasjon 

Fakultetsadministrasjon ved Fakultet for helseog sosialvitskap:

Fakultetsadministrasjon ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap:

Fakultetsadministrasjon ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett:

Fakultetsadministrasjon ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap: