Administrasjon

Gunnar Yttri er tilsett rektor, som øvste faglege og administrative leiar. HVL har administrativt tilsette på dei fire fakulteta, i tillegg til ein fellesadministrasjon.

Fellesadministrasjon 

Dei øvste leiarane i fellesadministrasjonen:

bilde av Anne-Grethe Naustdal

Anne-Grethe Naustdal

Prorektor for utdanning

bilde av Christine Øye

Christine Øye

Prorektor for forsking

bilde av Geir Kåre Resaland

Geir Kåre Resaland

Prorektor for regional utvikling

bilde av Tage Båtsvik

Tage Båtsvik

Organisasjonsdirektør har ansvar for utvikling av HVL sin organisasjon

bilde av Helge Skugstad

Helge Skugstad

Direktør for økonomi og arealforvaltning

Forsking

Fellesadministrasjonen innan forsking er leia av prorektor for forsking Christine Øye.

Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon og Biblioteket høyrer til under prorektor for forsking. 

Eirin Fausa Pettersen er avdelingsleiar for Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon, og Elin Kvaale er nestleiar. 

Turid Bogetvedt Hitland er avdelingsleiar for Biblioteket, som har fire einingar: 

Organisasjon

Fellesadministrasjon innan organisasjon er leia av organisasjonsdirektør Tage Båtsvik, og består av:

Regional utvikling

Fellesadministrasjon innan regional utvikling er leia av prorektor for regional utvikling Geir Kåre Resaland, og består av.

Utdanning

Fellesadministrasjon innan utdanning er leia av prorektor for utdanning Anne-Grethe Naustdal, og består av.

Økonomi og arealforvalting

Fellesadministrasjon innan økonomi og arealforvalting er leia av direktør for økonomi og arealforvaltning Helge Skugstad, og består av.

Stabseining for styresekretariat og verksemdstyring

Ei stabseining for styresekretariat og verksemdstyring er leia av Bjørg Kristin Selvik.

Ombodstenester

HVL har fleire ombodstenester som har ei fri rolle i organisasjonen.

Fakultetsadministrasjon 

Fakultetsadministrasjon ved Fakultet for helseog sosialvitskap

Fakultetsadministrasjon ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Fakultetsadministrasjon ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap