Avdeling for arealforvalting, drift og utvikling

Avdelinga har ansvar for høgskulen sine drifts- og servicetenester og forvalting av areal. Vaktmeisterfunksjonar og tekniske tenester er ein del av ansvarsområdet, i tillegg til campusutvikling.

bilde av Endre Laastad

Endre Laastad

Avdelingsleiar

Direktør for økonomi og arealforvaltning Helge Skugstad er leiar for den samla fellesadministrasjonen innan økonomi og arealforvalting ved HVL. 

Kontaktpersonar:

Eining for arealforvaltning

Areal og drift i Bergen

Areal og drift i Førde og Sogndal

Areal og drift i Haugesund og på Stord