Avdeling for arealforvalting, drift og utvikling

Avdelinga har ansvar for høgskulen sine drifts- og servicetenester og forvalting av areal. Vaktmeisterfunksjonar og tekniske tenester er ein del av ansvarsområdet, i tillegg til campusutvikling.

bilde av Endre Laastad

Endre Laastad

Avdelingsleiar

Direktør for økonomi og arealforvaltning Helge Skugstad er leiar for den samla fellesadministrasjonen innan økonomi og arealforvalting ved HVL. 

Avdelinga er delt inn i:

Eining for arealforvaltning

Areal og drift i Bergen

Areal og drift i Førde og Sogndal

Areal og drift i Haugesund og på Stord