Avdeling for arealforvalting, drift og utvikling

Avdelinga har ansvar for høgskulen sine drifts- og servicetenester og forvalting av areal. Vaktmeisterfunksjonar og tekniske tenester er ein del av ansvarsområdet, i tillegg til campusutvikling.

Direktør for økonomi og arealforvaltning Helge Skugstad er leiar for den samla fellesadministrasjonen innan økonomi og arealforvalting ved HVL. 

Avdelingsleiar Endre Laastad er leiar for Avdeling for arealforvalting, drift og utvikling.

Avdelinga er delt inn i ei eining for utvikling og prosjekt, og tre geografiske einingar.

Utvikling og prosjekt

Areal og drift i Bergen

Areal og drift i Førde og Sogndal

Areal og drift i Haugesund og på Stord