Direktør for økonomi og arealforvaltning

Helge Skugstad

Helge Skugstad
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-70

Arbeids- og kompetanseområde

Økonomi- og arealdirektør ved Høgskulen på Vestlandet. Kom frå stillinga som rådmann i Austevoll kommune. Før det arbeidde han 15 år ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), og hadde 3 år i Brüssel der han i to ulike periodar arbeidde som nasjonal ekspert. Skugstad er utdanna Cand.polit frå UiB med hovudfag i sosiologi der han så nærare på høgare utdanning i eit internasjonalt perspektiv. I sin stilling har Skugstad det overordna ansvaret for økonomi- og arealforvaltninga ved HVL.