Leiing og organisering

Høgskulen på Vestlandet har organisert den faglege verksemda i tre fakultet. Administrasjonen er organisert i fellestenester og med administrative tenester i fakulteta. Gunnar Yttri er tilsett rektor.

Styre og toppleiing

Styret er det høgste avgjerande organet ved Høgskulen på Vestlandet. Arvid Hallén er styreleiar. 

Toppleiinga er rektor si leiargruppe for drøfting av saker av strategisk betydning for Høgskulen på Vestlandet. Leiargruppa består av prorektorane, dekanane og direktørane:

bilde av Gunnar Yttri

Gunnar Yttri

Rektor er dagleg leiar for den faglege og administrative verksemda ved høgskulen

bilde av Anne-Grethe Naustdal

Anne-Grethe Naustdal

Prorektor for utdanning

bilde av Christine Øye

Christine Øye

Prorektor for forsking

bilde av Geir Kåre Resaland

Geir Kåre Resaland

Prorektor for regional utvikling

bilde av Tage Båtsvik

Tage Båtsvik

Organisasjonsdirektør har ansvar for utvikling av HVL sin organisasjon

bilde av Helge Skugstad

Helge Skugstad

Direktør for økonomi og arealforvaltning

bilde av Asle Holthe

Asle Holthe

Dekan ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

bilde av Randi Skår

Randi Skår

Dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitskap

bilde av Jens Kristian Fosse

Jens Kristian Fosse

Dekan ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap