Senter for omsorgsforskning, vest

Vi skal utvikle og forbetre helse- og omsorgstenestene ved å styrke den praksisnære forskinga og forskingsformidlinga. Det skal vi gjere saman med offentlege aktørar, profesjonelle og brukarane sjølv.

Senterleiing

Frode Fadnes, fageleg leiar
Besøksadresse: Årstadveien 17.

 

Janne Bjorheim Bøe, dagleg leiar
Besøksadresse: Årstadveien 17.

E-helsearena HVL

Liv Jorunn Solstad, leiar
Besøksadresse: Årstadveien 17.

 

Aktuelt

Flyttar inn i Alrek helseklynge

12. august flyttar Senter for omsorgsforskning Vest og Omsorgsteknologilaboratoriet ved HVL inn i nybygget til Alrek helseklynge. Målet med helseklynga er å styrke den praksisnære forskinga og formidlinga innan helse og omsorg.

Are We Fueling the Next Health Care Crisis?

Sammen med et internasjonalt team, skriver Anette Fagertun i juli-utgaven av Jamda om Covid-19 og eldre på sykehjem: "Uncovering the Devaluation of Nursing Home Staff During COVID-19: Are We Fuelling the Next Health Care Crisis?"

Nyheitsarkiv