Senter for omsorgsforskning, vest

Vi skal utvikle og forbetre helse- og omsorgstenestene ved å styrke den praksisnære forskinga og forskingsformidlinga. Det skal vi gjere saman med offentlege aktørar, profesjonelle og brukarane sjølv.

Kontakt oss

sofv-banner.jpg

Frode Fadnes, fageleg leiar
Besøksadresse: Årstadveien 17.

 

Janne Bjorheim Bøe, dagleg leiar
Besøksadresse: Årstadveien 17.

 

E-helsearena HVL:

Liv Jorunn Solstad, koordinator
Besøksadresse: Årstadveien 17.

Aktuelt

Minimal effekt av hverdagsrehabilitering

Oddvar Førland er intervjuet i tidsskriftet Fysioterapauten om en ny doktoravhandling som viser at menn ikke får en signifikant nedgang i bruk av helsetjenester etter hverdagsrehabilitering.

Flyttar inn i Alrek helseklynge

12. august flyttar Senter for omsorgsforskning Vest og Omsorgsteknologilaboratoriet ved HVL inn i nybygget til Alrek helseklynge. Målet med helseklynga er å styrke den praksisnære forskinga og formidlinga innan helse og omsorg.

Nyheitsarkiv