Senter for omsorgsforskning, vest

Vi skal utvikle og forbetre helse- og omsorgstenestene ved å styrke den praksisnære forskinga og forskingsformidlinga. Det skal vi gjere saman med offentlige aktørar, profesjonelle og brukarne sjølv.