Senter for omsorgsforskning, vest

Senteret er ett av i alt fem regionale sentre for omsorgsforskning, og skal bidra til å styrke praksisnær forskning og utvikling, og drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren.

Velkommen til konferanse

Erfaringer, samspill og trender er tema for årets konferanse Teknologi i helse og omsorg 2019. Sett av datoen 21. mai.

Forskingen vår er delt inn i fem hovedområder: