Om senteret

Sentrene for omsorgsforskning har som mandat å drive praksisnær forskning og utvikling, forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren.

Snarvei til:

Nasjonal struktur - regionale senter

Senter for omsorgsforskning, vest, er eit av i alt fem regionale senter for omsorgsforsking oppretta av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008. Senteret er ein del av ein nasjonal struktur som blir koordinert frå Senter for omsorgsforskning, øst, men med ei felles leiargruppe på tvers av sentera.

Sentera er lokalisert i dei tidlegare helseregionane: 

Senter for omsorgsforskning, nord
Senter for omsorgsforskning, midt
Senter for omsorgsforskning, sør
Senter for omsorgsforskning, øst

Omsorgsforskning.no er ei felles nettside for de regionale sentera.

Partnerskap

Som det eneste av de fem sentrene for omsorgsforskning, ble senteret i vest etablert som et partnerskap i 2008. Det består av elleve institusjoner på Vestlandet. 

Senteret samarbeider med de ulike partnerne om konkrete prosjekter, forskningsgrupper, seminarer og konferanser. Senterledelsen har regelmessige dialogmøter med alle partnerne.

Partnerskapet består av

Utviklingsentrene deler to plasser i styringsgruppen og roterer mellom å være medlem og vara.

Strategi 2021-2023

Vi forsker på vilkår, utvikling og bruk av velferdstjenester, med fokus på den kommunale helse- og omsorgsektoren. Forskningen vår skal gi kunnskap om tjeniestene i et samanlignende perspektiv, både lokalt og internasjonalt.

Vår visjon

SOFV skal være et ledende senter for tverrfaglig tjenesteforskning, og den foretrukne samarbeidspartner for forskning og innovasjon i disse tjenestene.

Strategiske mål

Forskning 

 • SOFV skal være et tverrfaglig og anerkjent forskningsmiljø innenfor
  omsorgs-, helse- og velferdstjenesteforskning.
 • SOFV skal kombinere praksisnær forskning med teori- og
  metodeutvikling.
 • SOFV skal bidra aktivt til HVLs universitetsambisjon.
 • SOFV, og den tilknyttede E-helsearena HVL, skal bli et av de
  ledende forskningsmiljøer innen e-helse og velferdsteknologi
  i de kommunale omsorgs-, helse- og velferdstjenestene.
 • SOFV skal aktivt søke eksternfinansiering, for eksempel Norges
  forskningsråd, Horizon Europe, Regionalt forskningsfond og Helse
  Vest, av prosjekter innenfor senterets satsingsområder.

Samhandling og samskaping

 • SOFV er et naturlig møtepunkt for faglige diskusjoner, samskaping
  og deling av kunnskap relevant for utviklingen av omsorgs-, helseog velferdstjenesteforskning.
 • SOF vest er den foretrukne samarbeidspartnere for innovasjon
  og praksisnær omsorgs-, helse- og velferdstjenesteforskning på
  vestlandet, nasjonalt og internasjonalt.
 • SOFV skal være den foretrukne samarbeidspartner for internasjonale
  forskningsinstitusjoner i forskning på omsorgs-, helse- og velferdstjenestene i Norge.

Formidling og kunnskapsdeling

 • SOFV sin forskning og kompetanse skal være synlig gjennom
  formidling til forskerfellesskapet, utdanningssektoren, helse- og
  omsorgstjenestene og samfunnet ellers.

Les hele strategien her 

Ansatte

Her finner du en oversikt over ansatte ved Senter for omsorgsforsking, vest.

Trykk på navnet for å lese mer.

bilde av Frode Fadnes Jacobsen

Frode Fadnes Jacobsen

Professor og forskingsleiar

bilde av Janne Bjorheim Bøe

Janne Bjorheim Bøe

Dagleg leiar

bilde av Anette Fagertun

Anette Fagertun

Førsteamanuensis

bilde av Oddvar Førland

Oddvar Førland

Professor

bilde av Tone Elin Mekki

Tone Elin Mekki

Førsteamanuensis

bilde av Malcolm Doupe

Malcolm Doupe

Professor II