Stipendiat

Maria Bakke Ulvesæter

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er stipendiat ved Senter for Omsorgsforskning Vest, hvor jeg ser på barselomsorg i forbindelse med migrasjon, velferd og samproduksjon.

Jeg er utdannet sosialantropolog fra Universitet i Bergen, samt fra Goldsmiths, University of London.

Forskar på
  • Barselomsorg
  • Migrasjon
  • Velferdstjenester
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • Sosial ulikhet
  • Kjønn og klasse
Forskargrupper