Førsteamanuensis

Reidun Karin Norheim Myhre Sandvik

Underviser i
  • Smerte
  • Palliasjon
  • Sykepleieteori
Forskar på
  • Smerte
  • Smertebehandling
  • Smertevurdering
  • Personer med demens
  • Helsetjenesten
Forskargrupper