Førsteamanuensis

Anette Fagertun

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er sosialantropolog med PhD fra UiB i 2009. Eg jobbar hovudsakleg med problematikkar knytt til Europa generelt og Noreg spesielt, men har tidlegare også forska i Sør-aust Asia, Indonesia. Forskingsinteressene mine er breie og omfattar arbeid, kjønn og klasse; marginalisering, sosial ulikskap og integrering; mangfald og multikulturalisme; velferdssystem og tenesteorganisering; kommunale helse og omsorgstenestar; velferdsreformer og velferdspolitikk; re og de-politisering og ideflyt; innovasjon i offentleg sektor; hegemoni, motstand og  makt.  

Frå oktober 2019 til september 2024 leiar eg eit stort institusjons strategisk forskingsprosjekt finansiert av Noregs Forskingsråd (NFR), «The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape», (ISP prosjektetsom i eit komparativt perspektiv utforskar kva faktorar som formar og fremjer tenestesamhandling i dei kommunale helse og omsorgstenestane og mellom desse og andre offentlege velferdstenestar.

Underviser i

 • Vitenskapsteori og metode
 • Akademisk skriving
 • Samfunnsvitskapleg teori

Forskar på

 • Helse og Omsorgstenester
 • Helsepolitikk
 • Arbeid og sosial ulikhet
 • Kjønn og klasse

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Kjønn, politikk og velferdsstat

  Fagertun, Anette (2022)
 • Kvinnedagen 8 mars 2022. Arbeid, kjønn og ulikskap

  Fagertun, Anette (2022)
 • Strengthening International Research in Long-Term Care: Recommended common data elements to support clinical staff training

  Chu, Charlene H., McGilton, Katherine S., Spilsbury, Karen, Le, Kim, Boscart, Veronique, Backman, Annica, Fagertun, Anette, Devi, Reena, Zuniga, Franziska (2021)
 • Absorbing care through precarious labour: the shifting boundaries of politics in Norwegian healthcare

  Fagertun, Anette (2021)
 • Crisis in the Norwegian welfare state? The politics and labour of healthcare services in a changing institutional ecology

  Fagertun, Anette (2021)