Professor

Frode Fadnes Jacobsen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber som professor og forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning, vest. Her arbeider vi med tjenesteforskning, med særlig fokus på kommunale helse- og omsorgstjenester. Jeg har også bistilling som prof.II ved VID vitenskapelige høgskole. Av bakgrunn er jeg sykepleier og antropolog og har også flere års studier innen medisinske og biologiske fag.

Fram til 2008 har hoveddelen av min forskning vært relatert til helse og kultur, med forskningsarbeid i en rekke ulike land slik som, foruten Norge, Sudan, Indonesia, Ecuador og Bolivia. Fra 2008 har min forskning i hovedsak vært knyttet til eldreomsorg, både i et nasjonalt og internasjonalt sammenlikende perspektiv, med forskningsssamarbeid med akademiske institusjoner i Canada, USA, Storbrittania, Australia, Tyskland, Sverige, Finland og Danmark.

Forskar på
  • Helse og kultur, helse og velfersstatssystemer, kommunale omsorgstjenester, stabskultur og organisering, arkitektur og romlig organisering i helseinstitsjoner.