Dagleg leiar

Janne Bjorheim Bøe

Arbeids- og kompetanseområde

Som daglig leder ved Senter for omsorgsforskning, vest (SOFV) har jeg personalansvar for senterets ansatte, økonomiansvar for senterets forskningsprosjekt og styrer den daglige driften. Jeg er med i fakultetets ledergruppe og er sentral i samarbeidet med de andre partnerne i Alrek helseklynge. Videre følger jeg opp senterets prosjekt og søknader, samt internasjonale partnere.

 

Senter for omsorgsforskning, vest har ansvar for driften av store deler av HVLs satsing Teknologi i helse og omsorg (THOM). Vi koordinerer arbeidet med og i E-helsearena HVL og den årlige konferansen knyttet til satsingen. 

 

 

Jeg har doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen og skrev en monografi med tittelen "Women and Work - Money and Gifts. The Dynamics of Gendered Economic Adaptations in the Occupied Palestinian Territories". Jeg har også forsket på norske forhold, blant annet om likestilling i norske barnefamilier. De siste årene før jeg begynte ved SOFV var jeg rådgiver for forskning og formidling ved ulike sentre ved UiB.