Stipendiat

Hannah Adriana Isabelle Rønhovde

Hannah Adriana Isabelle Rønhovde
Epost: Send epost
Bergen
ALR, 3B9-01

Arbeids- og kompetanseområde

Forskning

Jeg forsker på ansvarlig innovasjon og regional utvikling med søkelys på aldersvennlige samfunn i distriktene. Jeg har særskilt interesse i bolig, stedsutvikling og innovasjon som forskningsfelt og holder nå på med et forskningsprosjekt i ulike distriktskommuner på Vestlandet. Mer spesifikt ser jeg på hvordan ulike distriktskommuner og offentlig og private aktører forholder seg til konseptet aldersvennlige samfunn og er interessert i samskapingsprosesser/co-creation. Jeg forsker på hvordan det utspiller seg (eller ikke) i både planprosesser, ulike prosjekter knyttet til bolig og stedsutvikling og hvorledes et slikt konsept legger grobunn for innovasjon. Samtidig ønsker jeg å utforske hvilke muligheter kommuner selv har for å etablere lokale innovasjonsmiljø og programmer knyttet til bolig og stedsutvikling.

Jeg bruker konsepter som co-creation, RRI og Placed-based approaches, så vel som systems thinking og teori. Kompleksitetsteori er også relevant. 

Ansvarlig innovasjon og Regional Utvikling
Doktorgraden er tilknyttet programmet Ansvarlig innovasjon og Regional utvikling og vil utforske hvordan innovasjon kan møte sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer i et ruralt og regionalt sammenheng. 

Forskar på
 • Planprosser
 • Ansvarlig innovasjon og regional utvikling
 • Aldersvennlige samfunn
 • Boligplanlegging 
 • Innovasjon 
 • Bygdeutvikling
 • Innovasjon i offentlig sektor 
 • Kompleksitet
 • Komplekse organisasjoner
 • Samskaping
 • Boligpreferanser
 • Bostedsvalg
 • Ruralforskning
 • Stedsutvikling
 • Lokal innovasjon 
 • Co creation