Viseinstituttleiar

Else Cathrine Lütcherath Rustad

Else Cathrine Lütcherath Rustad
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV4041

Arbeids- og kompetanseområde

PhD fra Universitetet i Stavanger(2017) med avhandlingen "Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses." Hovedfag fra Universitetet i Bergen (2006), HEMIL-senteret, Det Psykologiske fakultet, "Ytre og indre ressursers betydning for livstilfredshet. En kvantitativ studie av sammenhengen mellom sosial støtte, sosial kompetanse, mestringsforventing og opplevd livstilfredshet hos norske 15-åringer." Ansatt ved bachelor i sykepleie ved HVL og tidligere HSH siden 2009, emneansvarlig for hovedemne 1, sykepleiens faglige og vitenskaplige grunnlag og bacheloroppgaven. Høgskolelektor ved Betanien diakonale høgskole (nå VID) i perioden 2006-2009. Sykepleier ved Medisin 6, Infeksjonsintensiv avdeling, Haukeland Universitetssykehus 2000-2006.

Forskar på
  • Samhandling på tvers av helsetjenestenivå
  • Pårørende til eldre pasienter
  • Helsetjenesteforskning