Professor

Oddvar Førland

Arbeids- og kompetanseområde

Oddvar Førland er professor og forsker ved Senter for omsorgsforskning, Fakultetet for helse- og sosialvitskap. Førland er ansvarlig redaktør for Tidsskrift for omsorgsforskning (Universitetsforlaget).

Han har langvarig forskererfaring knyttet til helse- og omsorgstjenester i kommunene og kompetanse og erfaring både med kvalitative og kvantitative metoder. Han har ledet og deltatt i flere prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, departementer, direktorater og kommuner.

Forskar på
 • Offentlig organisering og tjenesteutvikling, spredning og implementering av reformer og ny kunnskap, kommunale helse- og omsorgstjenester, eldreomsorg, sivilsamfunn, tillit, etikk og omsorgsfilosofi.
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Omsorgens politiske økonomi

  Fagertun, Anette, Førland, Oddvar (2024)
 • Conceptualizing Needs When Allocating Public Long-Term Care Services in the Welfare State

  (2024)
 • Boklansering av The political economy of care. Welfare state capitalism, universalism and social reproduction.

  Haukelien, Heidi, Fagertun, Anette, Vike, Halvard, Jacobsen, Frode F., Førland, Oddvar (2024)
 • Endringer i daglige aktiviteter, fysisk funksjon og livskvalitet etter hverdagsrehabilitering for voksne i yrkesaktiv alder: en oppfølgingsstudie

  Andersson, Ingjerd Olimb, Kjeken, Ingvild, Førland, Oddvar, Langeland, Eva, Tuntland, Hanne (2023)
 • How do Nurse Managers perceive and deal with Missed Care in Norwegian nursing homes?

  Andfossen, Nina Beate, Olsen, Rose Mari, Devik, Siri Andreassen, Førland, Oddvar, Fredwall, Terje Emil, Moholt, Jill-Marit (2023)
Vis alle