Professor

Oddvar Førland

Arbeids- og kompetanseområde

Oddvar Førland er professor i sykepleie med spesialisering innen sosiologi, samfunnsvitenskap og helse- og omsorgstjenesteforskning. Han er sykepleier og sosiolog og er forsker ved Senter for omsorgsforskning, ved Fakultetet for helse- og sosialvitskap. Førland er ansvarlig redaktør for Tidsskrift for omsorgsforskning (Universitetsforlaget).

Han har langvarig forskererfaring knyttet til helse- og omsorgstjenester i kommunene og kompetanse og erfaring både i kvalitative og kvantitative metoder. Han har ledet og deltatt i flere prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, departementer, direktorater og kommuner.

Forskar på
 • Offentlig organisering og tjenesteutvikling, spredning og implementering av reformer og ny kunnskap, kommunale helse- og omsorgstjenester, eldreomsorg, sivilsamfunn, tillit, etikk og omsorgsfilosofi.
Forskargrupper

Publikasjonar

 • The travels of ideas of active ageing and reablement within and between three regions: United Kingdom, Australasia, and Scandinavia

  Feiring, Marte, Førland, Oddvar, Aspinal, Fiona, Rostgaard, Tine (2023)
 • NRK Radio intervju: Sjukeheimplassar som forsvinn

  (2023)
 • A qualitative study on promoting reablement among older people living at home in Norway: opportunities and constraints

  Ambugo, Eliva Atieno, Dar, Imran, Bikova, Mariya Stoyanova, Førland, Oddvar, Tjerbo, Trond (2022)
 • Prioriteringer i helse- og omsorgsektoren i kommunene

  Fagertun, Anette, Førland, Oddvar, Sundsbø, Astrid (2022)
 • How ideas and practices of reablement spread over the world?

  Feiring, Marte, Aspinal, Fiona, Førland, Oddvar, Rostgaard, Tine (2022)
 • Vis alle