Professor

Oddvar Førland

Arbeids- og kompetanseområde

Oddvar Førland er professor i eldreomsorg og helse- og omsorgstjenesteforskning. Han er forsker ved Senter for omsorgsforskning ved HVL og ansvarlig redaktør for Tidsskrift for omsorgsforskning (Universitetsforlaget).

Han har langvarig forskererfaring om helse- og omsorgstjenestene i kommunene og kompetanse og erfaring både i kvalitative og kvantitative metoder. Han har ledet og deltatt i flere prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, departementer, direktorater og kommuner.

Forskar på

  • Offentlig organisering og tjenesteutvikling, spredning og implementering av reformer og ny kunnskap, kommunale helse- og omsorgstjenester, eldreomsorg, sivilsamfunn, tillit, etikk og omsorgsfilosofi.

Forskargrupper

Publikasjonar