Stipendiat

Elin Høyvik

Underviser i

 • Grunnleggende sykepleie
 • Kommunehelsetjeneste
 • Dokumentasjon og ICNP
 • Praksisoppfølging
 • Veiledning bacheloroppgaven
 • Helsefremming og forebygging
 • Rettleiingspedagogikk

Forskar på

 • Geriatri og gerontologi
 • Brukermedvirkning
 • ICNP og dokumentasjon

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Erfaringer med implementering av ICNP i bachelorutdanninger sykepleie ved HVL så langt...

  Drange, Brit Bårdsen, Høyvik, Elin, Mo, Kristin, Eide, Wenche Mjanger, Hjertenes, Anne-Margrethe (2019)
 • Eldres medvirkning ved søknad om helsehjelp i hjemmet.

  Høyvik, Elin (2019)