Stipendiat

Elin Høyvik

Underviser i
  • Grunnleggende sykepleie
  • Kommunehelsetjeneste
  • Dokumentasjon og ICNP
  • Praksisoppfølging
  • Veiledning bacheloroppgaven
  • Helsefremming og forebygging
  • Rettleiingspedagogikk
Forskar på
  • Geriatri og gerontologi
  • Brukermedvirkning
  • ICNP og dokumentasjon
Forskargrupper