PhD Candidate

Elin Høyvik

Selected publications

  • Erfaringer med implementering av ICNP i bachelorutdanninger sykepleie ved HVL så langt...

    Drange, Brit Bårdsen, Høyvik, Elin, Mo, Kristin, Eide, Wenche Mjanger, Hjertenes, Anne-Margrethe (2019)
  • Eldres medvirkning ved søknad om helsehjelp i hjemmet.

    Høyvik, Elin (2019)