Stipendiat

Yngvild Brandser Alvsåker

Arbeids- og kompetanseområde

Stipendiat ved Senter for omsorgsforskning, vest. Jeg ble utdannet sykepleier ved HiB i 2010 og tok mastergrad i sykepleievitenskap ved UiB i 2015. Har arbeidserfaring fra sykehjem, sykehus og sykepleieutdanning.

Underviser i
Forskar på
  • Organisering av velferdsteknologi i kommunale hjemmetjenester
  • Responstjenester for trygghetsskapende velferdsteknologi og avstandsoppfølging i hjemmet
  • Helsepolitiske føringer
  • Hjemmet som omsorgsarena
  • Aldersvennlige samfunn
  • Sykepleieprofesjonen i endring
  • Sykepleievitenskap
Forskargrupper

Publikasjonar