Teknologi, helse og samfunn

Sensorteknologi, tjenestedesign, app-utvikling og teknologi i hverdagslivet er noen av temaene vi forsker på.

Forskergruppen utforsker teknologi som en integrert del av organisering, utvikling og utførelse av helse- og omsorgs- og velferdstjenester. Forskergruppen er en del av Senter for omsorgsforskning, vest ved HVL. 

Gruppens forskning er primært knyttet til kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Vi fokuserer på hjemmeboende eldre og personer med funksjonsnedsettelse, men også på teknologi rettet mot menneskers dagligliv knyttet til læring, deltakelse og inkludering i samfunnet. Så langt har hovedtyngden av forskningen vært relatert til omsorgsteknologi, det vil si teknologi hvor målet er å bidra til at hjelpetrengende personer som ønsker det kan bo lengst mulig hjemme.

Vi forsker også på funksjonshemming og teknologi relatert til brukere, livskvalitet, design og estetikk. Gruppen har tverrfaglig forskningskompetanse på feltet, og et tett samarbeid mellom helse-og ingeniørfag siden 2006.

E-helsearena HVL er et viktig laboratorium for utvikling og forskning for aktivitetene i forskingsgruppen, og har sine lokaler i Alrek Helseklynge.

Pågående prosjekter

Avsluttede prosjekter

Forskergruppeleder:

bilde av Frode Fadnes Jacobsen

Frode Fadnes Jacobsen

Professor, Senter for omsorgsforsking