Førsteamanuensis

Carsten Gunnar Helgesen

Arbeids- og kompetanseområde

Databaser, datamodellering. Anvendelser av IKT innen helsefag. Tverrfaglig samarbeid og innovasjon i praksis. Design Thinking. Øyesporingsteknologi, og anvendelse av dette til synsrehabilitering.

Underviser i
  • DAT107 Databaser
  • ING102 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse
  • DAT190 Bacheloroppgave for datafag
Forskar på
  • Digitalisering innen helsefag
  • Øyesporing
  • Securing education for children in Tanzania - https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=529569
Forskargrupper