Arbeids- og kompetanseområde

Programvareutvikling Modelldrevet progamvareutvilling Programvareutviklingsteori Domenespesifikke språk Prosessmodellering Arbeidsflytmodellering Tingenes Internett Programvareutvkling for Robotikk Programvarearkitektur eHelse og helseprosesser Mobile applikasjoner

 

Publication track record at DBLP.

Underviser i
  • Modellbasert programvareutvikling og pålitelige datasystemer
  • Forskningsmetode for masterprosjekter innen programvareutvikling