Arbeids- og kompetanseområde

Jobber i hovedsak med kommunikasjonsteknologi, eksempelvis trådløs kommunikasjon, nettverk og sikkerhet. Er også innblandet i skolens satsing på e-helse.

Underviser i
  • ELE121 Videregående Nettverksteknikk
  • ELE142 Elektrofaglig basis 2 - Nettverksdel
  • THO801 Teknologi i helse og omsorgtenestene
  • THO802 Implementering av teknologi i helse og omsorgstjenestene
  • ELE306 Robotikk - Laboratoriedel
  • ELE118 Grunnleggende Nettverksteknikk - Laboratoriedel
  • ING104 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder