Arbeids- og kompetanseområde

Professor Reza Arghandeh er for tiden leder for Gruppe for datavitenskap og kunstig intelligens (HVL DS-AI) og direktør for Connectivity, Information & Intelligence Lab (Ci2Lab) ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) i Bergen, Norge.

I tillegg til sin rolle ved HVL har Prof. Arghandeh tittelen Research Professor ved Electrical and Computer Department ved Florida State University, USA. Han tjenestegjorde tidligere som førsteamanuensis ved samme institusjon fra 2015 til 2018. Før han begynte ved Florida State University, gjennomførte han banebrytende forskning som postdoktor ved Avdeling for elektrisk ingeniørvitenskap og datavitenskap ved UC Berkeley fra 2013 til 2015, USA.

Han fullførte sin doktorgrad i elektroingeniørfag med spesialisering innen kraftsystemer ved Virginia Tech, USA (2013). Han har også mastergrader i industriell og systemteknikk fra Virginia Tech (2013) og energisystemer fra University of Manchester og KNTU (2008).

Hans forskningsinteresser inkluderer anvendt kunstig intelligens for romlig og tidsbasert dataanalyse knyttet til komplekse nettverk. Kjerneapplikasjoner inkluderer klimatilpasningsløsninger for elektrisitetsnettverk og transportsystemer.

Hans forskning har så langt blitt støttet av organisasjoner som den amerikanske nasjonale vitenskapsstiftelsen (U.S. National Science Foundation), det amerikanske energidepartementet (U.S. Department of Energy), Den europeiske romfartsorganisasjonen (European Space Agency), Europakommisjonen (European Commission) og Forskningsrådet i Norge (Research Council of Norway).

Underviser i

Kunstig intelligens og maskinlæring

Forskar på
  • Kunstig intelligens og maskinlæring
  • Årsakssammenhengsanalyse
  • Datavitenskap og bildebehandling
  • Kunstig intelligens for fjernmåling (optiske og SAR-satellittbilder)
  • Kunstig intelligens for overvåking av infrastrukturnettverk
  • Kunstig intelligens for overvåking og drift av kraftsystemer
  • Kunstig intelligens for økt infrastrukturs robusthet mot klimaendringer
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle