Stipendiat

Susanne Eriksen

Arbeids- og kompetanseområde

E-helse

Ansvarlig innovasjon

Implementering

Samhandling og Folkehelse

Helsefremme og strukturell forebyggelse

Underviser i

E-helse og velferdsteknologi

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Samhandling og Folkehelse

Strukturell forebyggelse og helsefremme

Ulikhet i helse

Fysisk aktivitet

Forskar på

Innovasjon og implementering av e-helse

Forskargrupper

Tjenesteforsk - Sammenlignende tjenesteforskning

Teknologi, helse og samfunn

Samhandling for innovasjon i helse- og omsorgstjenestene