Førsteamanuensis

Lars Arne Jordanger

Underviser i

  • Statistikk

Forskar på

  • Ikkje lineære tidsrekkjer