Førsteamanuensis

Mari Synnøve Berge

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er sykepleier, helsesøster og informatiker med mastergrad i helseinformatikk fra Universitetet i Aalborg, DK. Jeg tok min doktorgrad ved Universitetet i Stirling, Skottland på temaet telecare, og avhandlingen har tittelen: Challenges and possibilities in telecare: A realist evaluation. Dette er en evaluering av 'Lindåsprosjektet', den første store implementeringen av omsorgsteknologi i Norge (2012-2016). Omsorgsteknologi ble implementert i 250 boliger. Jeg har sett på hva det er ved omsorgsteknologi som virker for hvem i hvilke sammenhenger – og hva som ikke virker og hvorfor. Datasamlingen omfatter gjentatte intervju med brukere og pårørende, gjentatte fokusgrupper med tilsatte og observasjoner.

 

Jeg er koordinator for  'e-helse', en 30 stp tverrfaglig videreutdanning på masternivå. Dette et samarbeid mellom fakultet for helse- og sosialvitskap og fakultet for ingeniør og naturvitskap. Da vi startet denne utdanningen i 2011 var det Norges første videreutdanning innen området. Jeg er videre emneansvarlig for "e-helse" i Udir-satsingen yrkesfaglærerløftet

Underviser i
  • Teknologi i helse og omsorg
  • Omsorgsteknologi i Yrkesfaglærerløftet
Forskar på
  • Omsorgstekologi
  • Omsorgsteknologi i kommunene
  • e-helse
  • Velferdsteknologi
Forskargrupper