Ph.d.-kandidat

Jo Inge Gåsvær

Arbeids- og kompetanseområde

Nærings Ph.D.-kandidat frå januar 2021.

Hovedfag i idrett frå Norges Idrettshøgskole frå 1998. Variert arbeidserfaring, mellom anna undervisning på idrett ved HVL og som idrettspedagog ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS. Arbeider i Avans Soma AS, som er programvareleverandør innan helsevesenet.  

Er spesielt interessert i digitalisering innan helse, og Ph.d.-prosjektet har førebels tittel "Digital støtte for planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av rehabiliteringsforløp".