E-helsearena HVL

E-helsearena HVL er en arena for forskning, innovasjon og læring for studenter og forskere, helse- og omsorgssektoren og for tilbydere av velferdsteknologiske løsninger.

Vi jobber med å løse de store utfordringene samfunnet står ovenfor innen helse og omsorg, for både unge og eldre. Målet er å bringe sammen de ulike aktørene slik at kunnskapsdeling, endring og innovasjon kan resultere i ny kunnskap, produkter og løsninger til nytte for innbyggerne.

 

Bli kjent med E-helsearena HVL

Laboratoriet vårt på Alrek helseklynge er på 250 m2. Det består av en leilighetsdel med kjøkken, stue, to soverom, bad og gang og en institusjonsdel med to store rom med tilhørende bad. I tillegg er det to forsøksrom, det ene med dusj og vask. Fellesområdet i lokalet har god plass til 30 personer.

Rommene kan utstyres med teknologiske løsninger som kan gjøre hverdagen bedre for beboeren, pårørende og tilsatte i tjenestene.

Bli med på ein virtuell omvisning