Forskning og utvikling

Her finner du en oversikt over våre forsknings- og utviklingsprosjekter.

Forskningsprosjekt

Ph.d.-og postdokprosjekt

  • Yngvild Brandser Alvsåker: «Responstjenester for trygghetsskapende velferdsteknologi og avstandsoppfølging i hjemmet»
  • Nathalie Puaschitz: «LIVE@Home.Path—innovating the Clinical Pathway for Home-dwelling People with Dementia and Their Caregivers»
  • Hannah Rønhovde: «Responsible innovation and getting homes right for an aging population. The built environment as a socio-technical system for healthy aging for an aging population»
  • Jo Inge Gåsvær: «Digital støtte for planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av rehabiliteringsforløp»
  • Susanne Eriksen: «Innovasjon og implementering av e-helse»
  • Undine Knarvik

Utviklingsprosjekt

  • Responsløsninger
  • Prosjekt ved UH-nett Vest

Rapporter og publikasjoner fra samarbeidspartnere

  • Tre kunnskapsoppsummeringer fra Folkehelseinstituttet relatert til bruk av velferdsteknologi som støtte for personer med utviklingshemming. Rapportene er bestilt av Bergen kommune. Les mer om rapportene her