Forskning og utvikling

Her finner du en oversikt over våre forsknings- og utviklingsprosjekter.

Forskningsprosjekt

Ph.d.-og postdokprosjekt

 • Yngvild Brandser Alvsåker: «Responstjenester for trygghetsskapende velferdsteknologi og avstandsoppfølging i hjemmet»
 • Nathalie Puaschitz: «LIVE@Home.Path—innovating the Clinical Pathway for Home-dwelling People with Dementia and Their Caregivers»
 • Hannah Rønhovde: «Responsible innovation and getting homes right for an aging population. The built environment as a socio-technical system for healthy aging for an aging population»
 • Jo Inge Gåsvær: «Digital støtte for planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av rehabiliteringsforløp»
 • Susanne Eriksen: «Innovasjon og implementering av e-helse»
 • Undine Knarvik

Utviklingsprosjekt

Gjennom fiktive personer, såkalte brukerhistorier, utreder vi behovet for teknologi og tjenester for grupper med ulike utfordringer i dagliglivet. Prosjektet består av fire delprosjekt med hver sin brukerhistorie:

  • Signe 87 år. Satsingsområde eldre med "samtidige sykdommer" (komorbiditet) og kognitiv svikt.
  • Jacob 12 år. Satsingsområde barn med fysiske utfordringer (muskelsvinn).
  • Vera 27 år. Satsingsområde voksne med utviklingshemming.
  • Rune 47 år. Satsingsområde voksne med rusavhengighet.

Andre utviklingsprosjekt

 • Responsløsninger
 • Prosjekt ved UH-nett Vest