Utvikling av radarbasert omsorgsteknologi for eldre og personer med redusert funksjon (RADCARE)

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Senter for omsorgsforskning vest

Prosjekttype

Anvend forsking

Prosjektperiode

Mai 2013 - April 2016

Finansieringskjelder

EØS-midlar

Totalbudsjett

7837851 NOK

Prosjektsamandrag

Bakgrunn  

Behovet for forskning og utvikling av ny teknologi i omsorgstjenestene til eldre øker i takt med den aldrende befolkningen i Europa. Det gjør også behovet for mer sammensatte tjenester til skrøpelige eldre og til personer med omfattende funksjonsnedsettelser.

Europas aldrende befolkning er et resultat av bedre levekår for stadig flere. Når stadig flere blir stadig eldre vil antallet personer som har bruk for omfattende velferdstjenester øke. Dette skaper nye utfordringer for helse- og omsorgstjenestene.

Det er allerede satset mye på utvikling av omgivelsesteknologi i Norge og det er tatt i bruk mange steder i landet. I Polen har man enda ikke tatt denne type teknologi i bruk på omsorgsfeltet. Dette prosjektet vil bidra til at:

  1. Polen kan bygge videre på de erfaringer som er gjort i Norge i forhold til bruk av omsorgsteknologi.
  2. Norge kan bygge videre på den tekniske kompetansen som er i Polen. Warszawa teknologiske universitet (WUT) har høy kompetanse på elektronikk og informasjonsteknologi.

Warszawa teknologiske universitet skal utvikle ny teknologi som kan brukes til enkel diagnostisering og forebygging av potensielt helsefarlige situasjoner i private hjem. Teknologien kan også brukes for sosiale formål.

 

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom det polsk-norske forskningssamarbeidet og Polsk senter for forskning og utvikling ved hjelp av midler fra EØS og Norges forskningsråd.

Tildeling HVL: 3 127 187

Prosjektleder i Polen

Professor dr. Wiesław Winiecki, Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Metode

Metode

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Warszawa teknologiske universitet og Høgskolen i Bergen (HiB). Det er utarbeidet 3 arbeidspakker i prosjektet.

Arbeidspakke 1: Systemdesign (hardware)

Hovedmålet for denne arbeidspakken er å utvikle utstyret (hardware) som består av radar, antenner og prosesseringsenheter. Arbeidspakken forutsetter tett samarbeid mellom WUT og teknologimiljøet på HiB, og er utgangspunkt for arbeidspakke 2.

Leder av arbeidspakke 1 er professor Yevhen Yashchyshyn (Eugeniusz Jaszczyszyn), WUT.

Arbeidspakke 2: Systemutvikling (software)

Hovedmålet for denne arbeidspakken er å utvikle algoritmer for å gjenkjenne og tolke radarsignaler fra et rom, som menneskelig bevegelse og utvalgte kroppslige funksjoner (bevegelse, pust, hjerteslag). Avanserte MATLAB-beregninger vil brukes for å simulere av hva som foregår i det rommet som blir observert. Sanntidseksperimenter skal gjennomføres, og det skal beregnes hva som er minste mengde informasjon fra sensorene for å få tilstrekkelig og nødvendig kunnskap om den personen som blir observert. Eksperimenter skal utføres i omsorgslabben ved HiB.

Leder av arbeidspakke 2 er WP-leader Professor Roman Z. Morawski, WUT.

Arbeidspakke 3: Systemintegrasjon og verifikasjon

Verifisering av systemets funksjonalitet skal utføres i miljøer som er nærmest mulig virkelige situasjoner. Bevegelse og utvalgte kroppslige funksjoner skal kunne indentifiseres når teknologien fungerer slik den skal.

Leder av arbeidspakke 3 er professor Frode Fadnes Jacobsen