Assisterande instituttleiar

Gry Sjøholt

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser i Medisinsk laboratorieteknologi ved Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag. 

Er involvert i ulike FoU-prosjekt for utvikling av nye undervisningsformer som tilrettelegg for studentaktive læringsformer.

Har kompetanse i universitets- og høgskolepedagogikk med verv som pedagogisk utviklar ved Fakultet for helse- og sosialvitskap. 

Prosjektleiar for Erasmus+ Strategisk partnerskap, BioTriCK.

Underviser i
  • Bio206 - Medisinsk laboratorieteknologi III
  • Bio207 - Ekstern praksis 1
  • Bio304 - Medisinsk laboratorieteknologi IV
  • Bio306 - Ekstern Praksis 2
  • Bio302 - Avanserte biomedisinske analysemetoder
  • Digital sikkerhet
Forskar på
  • Utdanningsforskning med fokus på bioingeniørfag 
  • Bruk av digitale spill for læring
  • Praksis og ulike veiledningsmodeller i praksis
Forskargrupper