Forsker med petriglass på laboratorium

BIOMARG

BIOMARG er ei forskingsgruppe innan biomedisinsk analyse ved Høgskulen på Vestlandet

Forskinga blir utført på høgskulen sine laboratorium ved campus Bergen og skjer i samarbeid med andre forskingsmiljø, helseinstitusjonar og høgare utdanningsinstitusjonar - både nasjonalt og internasjonalt.

Vi driv også med innovasjon og forsking på utdanning, og opplæring av biomedisinske laboratorieforskarar. 

Medlemmane i BIOMARG rettleiar studentar på bachelor-, master- og Ph.d.-nivå.

Forskargruppeleiar

bilde av Gry Sjøholt

Gry Sjøholt

Assisterande instituttleiar

Medlemmer

Stipendiatar

Teknisk personell

Emerita

  • Astrid Mette Husøy, associate professor
  • Irene Nygård, assistant professor
  • Turid Aarhus Braseth, assistant professor

Tidlegare medlemmer

  • Elisabeth Ersvær, førsteamanuensis
  • Kari Rostad, førsteamanuensis
  • Alvhild Alette Bjørkum, førsteamanuensis
  • Signe Steinkopf, førsteamanuensis
  • Anne Grete Eriksen, laboratorieingeniør
  • Trine Silgjerd, masterstudent