Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag

Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag har nær 300 studentar og om lag 60 tilsette, fordelt på campus Bergen og campus Haugesund.

Vi utdannar studentar til viktige og etterspurte oppgåver i samfunnet. Med tre bachelorprogram og to masterprogram, er vi eit institutt som spenner frå helsefag til klassiske ingeniørfag. Bioingeniørutdanninga og kjemiingeniørutdanninga er lokalisert i Bergen, medan branningeniørutdanninga er lokalisert i Haugesund

Studieprogramma har eit stort innslag av praktisk ferdigheitstrening som foregår i lyse og moderne laboratorium, og i samarbeid med eksterne verksemder i regionen. Laboratoria blir nytta både til utdanning og forsking. 

Forskingsaktiviteten har stor breidde og skjer i nært samarbeid med næringslivet i regionen og med andre høgare utdanningsinstitusjonar i inn- og utland.

Ved vårt institutt får studantene får brei og oppdatert kunnskap som dei vil ha nytte av når de møter samfunns- arbeids- og næringslivet.

Leiing 

bilde av Bjarne Christian Hagen

Bjarne Christian Hagen

Instituttleiar

bilde av Per Fredrik Lennart Hemmingsson

Per Fredrik Lennart Hemmingsson

Assisterande instituttleiar, brann

bilde av Kristin Kvamme

Kristin Kvamme

Assisterande instituttleiar, kjemi

bilde av Gry Sjøholt

Gry Sjøholt

Assisterande instituttleiar, bioingeniør

Har du ein idé som du gjerne skulle vidareutvikla, men mangler tid i ein travel kvardag? Då kan eit oppgåvesamarbeid mellom våre studentar, HVL og di bedrift vere noko for deg!