Utdanningsprogram

Vi utdannar studentar til viktige og etterspurte oppgåver i samfunnet. Med tre bachelorprogram og to masterprogram, spenner Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag frå helsefag til klassiske ingeniørfag.