En mann og en liten brann.

Brannsikkerhet | heltid

Master

Vil du være med å bidra til et mer brannsikkert samfunn? Tar du en master i brannsikkerhet kan du være med på å forebygge og redusere sansynligheten for store branner og ulykker.   

Master i brannsikkerhet er avlyst for 2024.

Haugesund

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  For å komme inn på studiet, må du ha bachelorgrad innenfor brannsikkerhet. Søkere med andre ingeniørutdanninger som har tatt følgende to emner (eller tilsvarende), vil bli vurdert individuelt:

  - ING2043 Branndynamikk
  - ING2045 Aktive og passive brannsikringssystem

  Minstekrav for opptak, er karakteren C som vektet gjennomsnittskarakter for alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget.

  Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere engelsk i henhold til § 2.1 (4) i forskrift om opptak til HVL.

  Har du ikke Bachelor i Brannsikkerhet? Se informasjonen til venstre om hvordan du kan kvalifisere. 

  Om å søke opptak til HVL

  Master i brannsikkerhet er avlyst, og det vil ikke bli tatt opp nye studenter for 2024.

  Høgskulen på Vestlandet er en av bare åtte utdanningsinstitusjoner i verden som tilbyr mastergradsstudium innen brannsikkerhet.

  Masterstudiet i brannsikkerhet gir deg brannfaglig dybdekunnskap som gjør at du kan bidra til et mer brannsikkert samfunn. Med denne kompetansen kan du være med på å forebygge og redusere sansynligheten for store branner og ulykker.   

  Studiet dekker følgende hovedtema:

  • Tiltak (barrierer) for å unngå antenning og branntilløp
  • Forståelse av ulike scenario for brann- og røykutvikling
  • Beregning av brann- og røykutvikling og risiko for mennesker, materiell og miljø
  • Brannsikkert design
  • Brannteknisk risikovurdering
  • Mennesker sin adferd ved brann og evakuering
  • Beredskap
  • Brannvern i bedrifter og kommuner
  • Kommunikasjon og ulykkesgransking

  Utdanningen har tett kontakt med industripartnere om interessante branntekniske problemstillinger.

   

  Hvordan er undervisningen?

  Masterstudiet er et krevende høyere grads studium som går over to år og bygger på treårig branningeniørutdanning. Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid.

  Første studieår i fulltidsstudiet, består av fordypning i teoretiske tema i form av seks ulike emner på 10 studiepoeng hver, med ca seks intensive undervisingsuker i semesteret. Det primære undervisningsspråket er engelsk. Arbeidet er organisert gjennom forelesinger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner.

  Andre studieår består av selvstendig arbeid i form av en masteroppgave på 60 studiepoeng.

  Hvordan kvalifisere for opptak dersom du ikke har bachelor i brannsikkerhet

  Alternativ 1: Enkeltemner i vårsemesteret

  For søkere fra Norden, eller søkere med norsk personnummer.

  Du må søke opptak på følgende emner gjennom HVL sitt enkeltemneopptak, med søknadsfrist 1. desember.

  Enten, undervist på norsk på dagtid i Haugesund:

  Eller, undervist på engelsk på nett:

  Alternativ 2: Internasjonalt opptak til master i brannsikkerhet

  For alle søkere fra EU/EØS utenfor Norden og internasjonale søkere utenfor EU/EØS.

  Du må søke opptak til mastergraden med Bridging Course gjennom HVL sitt internasjonale opptak, med søknadsfrist 1. desember.

  Bridging course blir undervist på engelsk på nett og må bestås for å få direkte opptak videre til mastergraden.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Hvis du ønsker det, kan du ta en del av utdanningen i utlandet, enten gjennom avtaler med institusjoner i utlandet, eller på eget initiativ til institusjoner vi ikke har avtale med.

  HVL har inngått avtaler innen brannsikkerhet på masternivå med Universitetet i Maryland og Worcester Polytechnic Institute i USA og Universitetet i Magdeburg i Tyskland. 

  Hvor kan du reise?