Brannsikkerhet | deltid

Master

Vil du være med å bidra til et mer brannsikkert samfunn? Tar du en master i brannsikkerhet kan du være med på å forebygge og redusere sansynligheten for store branner og ulykker. 

Brannsikkerhet blir stadig viktigere, og det er et stort behov for kunnskap og kompetanse innen dette feltet.

Høgskulen på Vestlandet er en av bare åtte utdanningsinstitusjoner i verden som tilbyr mastergradsstudium innen brannsikkerhet.

Masterstudiet i brannsikkerhet gir deg brannfaglig dybdekunnskap som gjør at du kan bidra til et mer brannsikkert samfunn. Med denne kompetansen kan du være med på å forebygge og redusere sansynligheten for store branner og ulykker.   

Studiet dekker følgende hovedtema:

  • Tiltak (barrierer) for å unngå antenning og branntilløp
  • Forståelse av ulike scenario for brann- og røykutvikling
  • Beregning av brann- og røykutvikling og risiko for mennesker, materiell og miljø
  • Brannsikkert design
  • Brannteknisk risikovurdering
  • Mennesker si adferd ved brann og evakuering
  • Beredskap
  • Brannvern i bedrifter og kommuner
  • Kommunikasjon og ulykkesgransking

Utdanningen har tett kontakt med industripartnere om interessante branntekniske problemstillinger.

 

Hvordan er undervisningen

Masterstudiet er et krevende høyere grads studium som går over to år og bygger på treårig branningeniørutdanning. Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid eller heltid.

Tar du utdanningen på deltid, har du anledning til å kombinere studiene med jobb. Deltidsutdanningen har samme innhold, undervisningsopplegg og opptakskrav som heltidsutdanningen, men du tar emnene over 8 semestre i steden for 4.

Det primære undervisningsspråket er engelsk. Arbeidet er organisert gjennom forelesinger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner.

Andre studieår består av selvstendig arbeid i form av en masteroppgave på 60 studiepoeng.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Hvis du ønsker det, kan du ta en del av utdanningen i utlandet, enten gjennom avtaler med institusjoner i utlandet, eller på eget initiativ til institusjoner vi ikke har avtale med. HVL har nylig inngått avtaler innen brannsikkerhet på masternivå med Universitetet i Maryland og UNI Magdeburg.

Kor kan du reise?