To mennesker og en liten brann.

Brannsikkerhet | deltid

Master

Vil du være med å bidra til et mer brannsikkert samfunn? Tar du en master i brannsikkerhet kan du være med på å forebygge og redusere sansynligheten for store branner og ulykker. 

Master i brannsikkerhet er avlyst for 2024.

Haugesund

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  For å komme inn på studiet, må du ha bachelorgrad innenfor brannsikkerhet. Søkere med andre ingeniørutdanninger som har tatt følgende to emner (eller tilsvarende), vil bli vurdert individuelt:

  - ING2043 Branndynamikk
  - ING2045 Aktive og passive brannsikringssystem

  Minstekrav for opptak, er karakteren C som vektet gjennomsnittskarakter for alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget.

  Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere engelsk i henhold til § 2.1 (4) i forskrift om opptak til HVL.

  Norske søkere som mangler de obligatoriske emnene kan melde seg opp for disse via vårt enkeltemneopptak innen fristen 1. desember 2022.

  Om å søke opptak til HVL

  Master i brannsikkerhet er avlyst, og det vil ikke bli tatt opp nye studenter for 2024.

  Brannsikkerhet blir stadig viktigere, og det er et stort behov for kunnskap og kompetanse innen dette feltet.

  Høgskulen på Vestlandet er en av bare åtte utdanningsinstitusjoner i verden som tilbyr mastergradsstudium innen brannsikkerhet.

  Masterstudiet i brannsikkerhet gir deg brannfaglig dybdekunnskap som gjør at du kan bidra til et mer brannsikkert samfunn. Med denne kompetansen kan du være med på å forebygge og redusere sansynligheten for store branner og ulykker.   

  Studiet dekker følgende hovedtema:

  • Tiltak (barrierer) for å unngå antenning og branntilløp
  • Forståelse av ulike scenario for brann- og røykutvikling
  • Beregning av brann- og røykutvikling og risiko for mennesker, materiell og miljø
  • Brannsikkert design
  • Brannteknisk risikovurdering
  • Mennesker si adferd ved brann og evakuering
  • Beredskap
  • Brannvern i bedrifter og kommuner
  • Kommunikasjon og ulykkesgransking

  Utdanningen har tett kontakt med industripartnere om interessante branntekniske problemstillinger.

   

  Hvordan er undervisningen

  Masterstudiet er et krevende høyere grads studium som går over to år og bygger på treårig branningeniørutdanning. Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid eller heltid.

  Tar du utdanningen på deltid, har du anledning til å kombinere studiene med jobb. Deltidsutdanningen har samme innhold, undervisningsopplegg og opptakskrav som heltidsutdanningen, men du tar emnene over 8 semestre i steden for 4.

  Det primære undervisningsspråket er engelsk. Arbeidet er organisert gjennom forelesinger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner.

  Andre studieår består av selvstendig arbeid i form av en masteroppgave på 60 studiepoeng.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Hvis du ønsker det, kan du ta en del av utdanningen i utlandet, enten gjennom avtaler med institusjoner i utlandet, eller på eget initiativ til institusjoner vi ikke har avtale med. HVL har nylig inngått avtaler innen brannsikkerhet på masternivå med Universitetet i Maryland og UNI Magdeburg.

  Kor kan du reise?