Forskingsområde

Forskingsaktiviteten ved Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag er organisert i forskargrupper.