Hematologi og immunologi

Hovedformålet med våre forskningsprosjekter er å øke kunnskapen innenfor immunologi og hematologi; to fagfelt som undervises ved Bioingeniørutdanningen

Kreftrelatert inflammasjon er foreslått som det syvende kjennetegn for kreft. Flere observasjoner tyder på dysfunksjoner eller unormaliteter av immunokompetente celler når de opplever et ondartet mikromiljø. Immunsystemet til leukemi-pasienter ser ut til å bli påvirket først av selve sykdommen og senere ved kjemoterapi. Både det cellulære medfødte og det adaptive immunsystemene i leukemi pasienter er forskjellig fra friske individer.

Koronar hjertesykdom er i dag ansett som en inflammasjonsdrevet tilstand. Gjennom vårt samarbeid med Cost Action MyeEuniter ser vi blant annet nærmere på hvordan myeloide regulatoriske celler er i endring for denne pasientgruppen.

Immunsystemet påvirkes av trening og fysisk aktivitet. Gjennom samarbeid med Idrett, Helse og Funksjon undersøker vi trening og kosttilskudd sin virkning på medfødt immunitet, cellulær immunitet og viktige signalsubstanser.

Pågående forskningsprosjekter