Ioniske væsker og avansert teknologi

Hovedmålet i vår forskergruppe er å bruke ioniske væsker til ny avansert teknologiutvikling.

Forskningstemaer i gruppen er:

 • Utilization of ionic liquids in novel clean process technology development
 • Utilization of ionic liquids for new batteries technology development
 • Utilization of ionic liquids for new medical science technology development
 • Utilization of ionic liquids in petroleum science
 • Utilization of ionic liquids for novel functional materials synthesis

Leder for forskergruppen er Dr. Zhao, førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag. Zhao har god bakgrunn i batteriteknologi og ioniske væsker. Han har utviklet en ny batteriteknologi hvor han har brukt ioniske væsker som elektrolytt. Ioniske væsker har lavt damptrykk, høy termisk og kjemisk stabilitet, brede elektrokjemiske vinduer og høye ioniske konduktivitetsegenskaper. Derfor er ionisk væske god elektrolytt for energienheter.

Forskergruppen planlegger å bruke ny batteriteknologi som vi har utviklet for smart vei teknologiutvikling. Smart vei kan bygges av solpanel, vindturbin, batterier som vi har utviklet, og trådløst ladesystem. Veibane er bygget av solcellepanel. Vindturbiner kan installeres på begge sider av veien. Elektrisk kraft fra solpanelet og vindturbinen kan overføres til batterier langs den smarte veien. Deretter kan den elektriske bilen som kjøres på en smart vei, lades opp av det trådløse ladeanlegget under den smarte veien, med strøm fra batterier, sol paneler og vindturbiner. Derfor, i teorien, kan elektrisk bil kjøres på smart vei så lenge som folk trenger.

Det er 4 primære fordeler med den smarte veiteknologien:

1. Elektrisk kraft er fra solenergi og vindenergi
2. Kjøretøy som kjører på smarte veier, kan belastes av det trådløse ladeanlegget og batteriene vi har utviklet
3. Strøm fra solenergi og vindenergi kan smelte snø og is på veien (dette er svært viktig for veier i det kalde områder, som for eksempel i Norge)
4. Elektrisk kraft i batterier på veien kan også være til nytte for førerløs bilteknologiutvikling og annen framtidig teknologiutvikling på smart vei

Ved hjelp av den nye batteriteknologien som vi har utviklet, kan vi utvikle en helt ny trådløs ladning av smart vei. I tillegg kan forskergruppen bidra til ILs relevant ny teknologiutvikling innen helse og medisin, miljøvennlig landbruk, samt produksjon og bearbeiding av olje og gass. 

Vi involverer Ph.d.-studenter, master- og bachelorstudenter i vår forskningsgruppe. 

Forskningsprosjekter

 • UTFORSK-prosjekt (2020-2021): Sino-Norwegian collaborative research programme on novel battery fabrication using ionic liquids and nanotechnology
 • Ionic Liquids for new medicine development
 • FoU-prosjekt: Batteries and solar cells fabrication using ionic liquids and nanotechnology

Forskergruppeleder


bilde av Yansong Zhao

Yansong Zhao

Førsteamanuensis

Medlemmer

Internasjonale partnere

 • Prof. Xiangping Zhang,
  Chinese Academy of Sciences
 • Associate prof. Yingjun Cai,
  Chinese Academy of Sciences
 • Assistant prof. Guikuan Yue,
  Department of Metallurgical, Materials and Biomedical Engineering, University of Texas at El Paso
 • Prof. Fei Yang,
  China University of Petroleum
 • Associate professor H.S. Nagaraja,
  National Institute of Technology, India
 • Medical Doctor Qingshan Zhu,
  Anyang Tumer Hospital, China

Studenter

 • Liyuan Li - Ph.d-student fra Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences (utveksling i perioden januar - juli 2020)
 • Carmen Bolufer - bachelorstudent fra Artis Plantijn Hogeschool Antwerp, Belgia (utveksling i perioden januar til juni 2020)
 • Lisa Hendrickx -  bachelorstudent fra Artis Plantijn Hogeschool Antwerp, Belgia (utveksling i perioden februar - mai 2020)
 • Baptiste Blusset - masterstudent fra INSA Lyon, Frankrike (utveksling i perioden april - august 2020)

Tidligere prosjekter, forskere og studenter

 • Qingshang Zhu: Ionic liquids for anti-cancer drug applications.

 • Sine Brynestad Stokke, Ana Eleah Kleppe & Marius Olsen Lien: Ionic liquids for new battery technology development.

 • Andreas Valle Hansen, Aurora Elisabeth Opsund, Henriette Gjendine Hjerpaasen: Ionic liquids for new anticancer drug development.

 • Marianne Eide, Martin Andreas Wiken, Johanne Charlotte Jakobsen: Examination of oxygen concentration in nitrogen system at Kollsnes processing plant.

 • Cheima Ouerfelli, Ingrid Lekve Handeland: Removal of H2S-rich gas using absorption tower T-5103.

 • Jon Andreas Mortensen, Michal Mateusz Napolski og Matiowos Tesfamariam Tecle: Stabilization of water levels in sour water tank at the Equinor Mongstad refinery.
 • Emilie Herrera Thomsen, Mathias Vatne Nicolaysen: Prosess optimalization of propane cooling circut for oil and gas production and prosessing.

 • Anthony Mikael Celse Offerdal, Kim Martin Toledo Sviland: Monitoring Tool Development for Process Optimization of Heat Exchanger in Oil and Gas Process.