Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er professor i fysikk og leder forskningsgruppen for avanserte nanomaterialer for ren energi og helseapplikasjoner (ANCEHA) ved Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen.

Forskningen fokuserer på nanomaterialer til bruk i ny solcelleteknologi, lagringsteknologi og hydrogenproduksjon. Målet er å utvikle mer fleksible, effektive, billige og miljøvennlige former for energiproduksjon. Vi forsker også på hvordan nanomaterialer kan benyttes til ulike helseapplikasjoner. Vi driver både med teroetisk og eksperimentelt forskning.

Forskningen skjer i tett samarbeidet med internasjonale partnere fra India, Sri Lanka Sør-Korea, Singapore, USA og Storbritannia.

Vi bidrar også inn i forskningssenteret for hydrogen i Bergen, Hyvalue, hvor HVL er en av flere partnere.

Dhayalan Velauthapillai is a professor in Physics and Technology and has versatile research activities in the field of physics and nanotechnology. The ANCEHA research group led by him focuses on mathematical modelling, computer simulation, synthesis, characterization of advanced nano materials with particular emphasis on third and fourth generation solar cells, Hydrogen production and energy storage. The research group has the vision to develop low weight, flexible and low cost solar cell technologies based on metal oxides, dyes, polymers and perovskite materials and concentrates on computational and experimental studies on advanced nanomaterials for clean energy and health applications such as tissue engineering. ANCEHA is also involved in research on energy policies and energy management. Dhayalan has also research activities in electromagnetic modeling, crystal optics, diffractive optics, microlenses and focusing and propagation of electromagnetic waves in isotropic and isotropic medium. The research group is also involved in both simulation and synthesis for nano materials for tissue engineering.

Professor Dhayalan Velauthapillai leads several international projects funded by Norwegian Agency for Interntional Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education (DIKU), Norwegian Embassy of Sri Lanka. He partners also in a NFR project lead by University of Bergen in the filed of tissue engineering. The international network led by Dhayalan consists of academics, researchers, PhD/MSc students from India (http://cit-hib-incp2014.com/) and Sri Lanka (http://project.jfn.ac.lk/hrncet/). Currently, 5 PhD students at HVL, 13 PhD students at CIT, India, PSG, India, Alagappa University, India and 1 PhD from Univ. of Peradheniya, Sri Lanka and 9 MPHIL/PhD students at Univ. of Jaffna, Sri Lanka are attached  to the ANCEHA research group.

ANCEHA has organized several international conferences, workshops and symposia in collaboration with their international partners.

Visit anceha.no for further information.

Underviser i

Mekanikk og termodynamikk

Elektristet og magnetisme

 

Forskar på

1. Ny type solcelle teknologier (Dye Sensitized, Quantum Dot Sensitized, provskite) 

2. Sol vinduer

3. Grønn Hydrogen produksjonsteknologier 

4. 'Super kondensatorer'

5. Fotokatalytisk 'dye degradation'

6. Materialer for CO2, NOx absorpsjon

7. 'Design and  degradation studies of scaffolds for  tissue engineering'.

Forskargrupper