FIN læring

FIN Læring er Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap sin gruppe for forskning og utvikling innen pedagogikk og didaktikk.

Gruppen fremmer forskning og utvikling innenfor læring, undervisning og utdanning ved fakultetet.

Forskergruppen samler initiativ ved fakultetet innen utdanningsforskning, ofte med utgangspunkt i medlemmenes egen undervisningspraksis. Forskningen er på denne måten tett knyttet til utvikling og utprøving av nye undervisningsformer.

Forskergruppen tar mål av seg til å bidra til kunnskapsutvikling og formidling, og støtte oppunder prosjektutvikling på tvers av instituttene. 

Vi utforsker innovative pedagogiske løsninger og bruk av ulike verktøy i undervisning, som for eksempel e-læring, digital medieteknologi og andre medieverktøy. Det overordnede målet er å forbedre studentenes læringsutbytte, opplevelse og motivasjon.

Fakultetets tette relasjoner til industrimiljøene på Vestlandet vil også utnyttes i forskningen på de praksisbaserte utdanningene. 

figur.jpg

Tilknyttede FoU-prosjekter

 • epraksis.no med tilhørende forsking (vinner av den nasjonale Utdanningskvalitetsprisen 2019, DIKU)
 • 2017–2019: Framtidas ingeniørutdanning i Sunnhordland. (Norgesuniversitetsprosjektet)
 • 2019 – 2022: Developing entrepreneurial mind-sets across cultures: A Norway – South-Africa collaboration. (INTPART programmet)
 • 2019: Centre of Excellence in Education and Deeper Learning. Utvikling av søknad om etablering av SFU 
 • Utviklingskontrakt med Forsvaret/Sjøkrigsskolen
 • Forskargruppe for innovativ teknologiutvikling i utdanning (FORITEK)
 • Research in Learning and Teaching (RiLT)
 • PedLab
 • Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking
  Western Norway Graduate School of Educational Research (WNGER II)

Forskergruppeleder