Arbeids- og kompetanseområde

Utdanning frå Trondheim 1990. Telekommunikasjon. Utdanning i enkeltemner i data og matematikk ved HiSF. Utdanning 60 stp PPU, praktisk pedagogisk utdanning HiSF 2006. Utdanning høgskulepedagogikk 15 stp HiSF 2010-2017 Arbeidskompetanse frå Telenor til 1999-Planlegging og utvikling av telenettet, radioutbygging som mobiltjenesten og fibernettet. Frå 1999 arbeid i Høgskulen Sogn og Fjordane, idag HVL-Høgskulen på Vestlandet. Frå 1999 har arbeidet vert undervisning, laboratorierettleiing og prosjektrettleiing på ingeniørutdanninga i Førde. Frå vår 2014 t.o.m. vår 2016 har eg i tillegg vert utlånt til undervisning på undervassteknologi i Florø, MAS 130. Etter samanslåing av HVL er det blitt jobba mykje med grunnemna på elektro ved IDER som går på fleire campus. Det blir også undervist i disse emna. ELE141, ELE142 og ELE143.

Underviser i

 • Elektrisitetslære I, likestraum
 • Elektrisitetslære II, vekselstrøm
 • Digitalteknikk
 • Elektronikk
 • Grunnleggande elektro og automasjon, subsea Florø
 • Elektrofaglig basis I
 • Elektrofaglig basis II
 • Elektrofaglig basis for Y-veg

Forskar på

 • Undervisningsmetoder, lager videosnutter til studenter i grunnleggande emne. Brukar gode animasjoner med forklaringer for gjere teorien lettere forståelig.

Forskargrupper

Publikasjonar

 • LABORATORIEØVINGAR PÅ INGENIØRUTDANNINGA – EVALUERING AV FYSISK OG DIGITAL ARBEIDSFORMER

  Pollen, Bjarte, Fojcik, Marcin, Kampen, Anne-Lena (2022)
 • Teaching in digital surroundings – students opinion on digital tools and digital lectures

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Pollen, Bjarte, Kyte, Lars, Mjånes, Jan Ove Rogde (2021)
 • Detecting of minimal changes in physical activity using one accelerometery sensor

  Mielnik, Pawel Franciszek, Fojcik, Marcin, Tokarz, Krzysztof, Rodak, Zuzanna, Pollen, Bjarte (2021)
 • Sett av læringsmateriale om analog-teori, 42 videosnutter-tilgjengeleg i Canvas og delvis på YOUTUBE

  Pollen, Bjarte (2021)
 • Sett av læringsmateriale om kretslæreteori-vekselstraum, 70 videosnutter-tilgjengeleg i canvas og delvis på YOUTUBE.

  Pollen, Bjarte (2021)