Arbeids- og kompetanseområde

Utdanning frå Trondheim 1990. Telekommunikasjon Utdanning i enkeltemner i data og matematikk HiSF Utdanning 60 stp PPU, praktisk pedagogisk utdanning HiSF 2006 Utdanning høgskulepedagogikk 15 stp HiSF 2010-2017 Arbeidskompetanse frå Telenor til 1999-Planlegging og utvikling av telenettet, radioutbygging som mobiltjenesten og fibernettet. Frå 1999 arbeid i Høgskulen Sogn og Fjordane, idag HVL-Høgskulen på Vestlandet. Frå 1999 har arbeidet vert undervisning, laboratorierettleiing og prosjektrettleiing på ingeniørutdanninga i Førde. Frå vår 2014 t.o.m. vår 2016 har eg i tillegg vert utlånt til undervisning på undervassteknologi i Florø, MAS 130.

Underviser i

  • Elektrisitetslære I, likestraum
  • Elektrisitetslære II, vekselstrøm
  • Digitalteknikk
  • Elektronikk
  • Grunnleggande elektro og automasjon, subsea Florø

Forskar på

  • Undervisningsmetoder, lager videosnutter til studenter i grunnleggande emne. Brukar gode animasjoner med forklaringer for gjere teorien lettere forståelig.

Forskargrupper