Førsteamanuensis

Øystein Stavø Høvig

Arbeids- og kompetanseområde

Øystein Stavø Høvig er førsteamanuensis på Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling. Han arbeider med forskning, undervisning og innovasjonsfasilitering. Han har forskningserfaring innen tema som innovasjon og entreprenørskap, inkubatorer og inkubasjonsprosesser, samt studententreprenørskap og akademisk entreprenørskap. Han underviser i masterprogrammet i Innovasjon og entreprenørskap på HVL. I tillegg jobber han med å legge til rette for innovasjonsprosjekter i skjæringspunktet mellom akademia og nærings- og arbeidsliv, for eksempel gjennom studententreprenørskapsprosjekt eller gjennom å mobilisere til forskningsbasert innovasjon i industri, næringsliv og offentlig sektor i regionen.

Underviser i
  • Mastergradsprogrammet Innovasjon og entreprenørskap
  • Emneansvar for INN524 Innovasjon i tverrfaglige studentteam
Forskar på
  • Innovovasjonsprosesser
  • Akademisk spin-offs
  • Entreprenørskap
  • Inkubatorer og inkubasjon
  • Kontekstuelle variasjoner
  • Virkemiddelapparat og tilrettelegging for innvoasjon
  • Det entreprenørielle universitet
Forskargrupper