Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Mohnsenteret ved Høgskulen på Vestlandet forsker på, underviser i, og tilrettelegger for innovasjon og entreprenørskap.