Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Mohnsenteret ved Høgskulen på Vestlandet forsker på, underviser om og tilrettelegger for innovasjon og entreprenørskap.

Master i innovasjon og entreprenørskap

15. april er søknadsfristen for opptak til vårt nye masterprogram. Programmet er for deg som vil arbeide med tverrfaglege innovasjonsprosessar i teknologibedrifter, eller har ein gründer i magen.

Kalender