Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Frå 2024 er Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ei fageining i Handelshøgskulen HVL.