Prodekan for innovasjon og regional utvikling

Øyvind Midtbø Berge

Øyvind Midtbø Berge
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M4-78

Arbeids- og kompetanseområde

Øyvind M. Berge er førstelektor og prodekan for innovasjon og regional utvikling ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap. 

Prodekan for innovasjon og regional utvikling skal gje strategiske råd til dekan og instituttleiarar om innovasjon og regional utvikling. Ansvarsområder er kommersialisering av forsking, utoverretta samspel med regionane, studentinnovasjon og -entreprenørskap, innovasjonskultur blant studentar og tilsette, forskinginfrastruktur, internasjonalisering, livslang læring og campusutvikling.