Prodekan for innovasjon og regional utvikling

Øyvind Midtbø Berge

Arbeids- og kompetanseområde

Øyvind M. Berge er førstelektor og prodekan for innovasjon og regional utvikling ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN).

Prodekan for innovasjon og regional utvikling skal gje strategiske råd til dekan og instituttleiarar om innovasjon og regional utvikling. Ansvarsområder er kommersialisering av forsking, utoverretta samspel med regionane, studentinnovasjon og -entreprenørskap, innovasjonskultur blant studentar og tilsette, internasjonalisering, livslang læring og campusutvikling.