Førstelektor

Arnstein Høyland

Arbeids- og kompetanseområde

Akustikk Brann og eksplosjon Teknisk sikkerhet Risiko og pålitelighetsanalyser Teknisk arbeidsmiljø Produksjon av olje og gass Boresystemer Fasilitering av designverifikasjoner borerigger/skip.
Underviser i
  • Statikk og fasthetslære
  • HMS
  • Teknisk sikkerhet
  • Produksjon av olje og gass
  • Brann
Forskar på
  • National Ship Risk Model (NTNU/Safetec/Norwegian Maritime Authorities)
  • Sammenheng mellom risiko og innsparinger i oljebransjen