Institutt for maskin- og maritime studium

Institutt for maskin- og maritime studium har om lag 855 studentar og 73 tilsette (årsverk).

Instituttet er lokalisert i Bergen og Haugesund.

Vi utdannar framtidas ingeniørar og har maritime utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Leiing:

bilde av Jorunn Steensnæs

Jorunn Steensnæs

Instituttleiar

bilde av Nils Ottar Antonsen

Nils Ottar Antonsen

Assisterande instituttleiar, hav og energi

bilde av Hassan Momeni

Hassan Momeni

Assisterande instituttleiar, konstruksjon og produksjon

bilde av Robert Drønen

Robert Drønen

Assisterande instituttleiar, maritime studium

Senter for sjøsikkerhet skal bidra til regional utvikling av Vestlandet gjennom maritim kunnskapsutvikling, og jobbe for at HVL skal være en attraktiv og foretrukket samarbeidspartner. Vi utvikler prosjekter og skaper møteplasser mellom HVL og maritimt næringsliv.

Studenter på MarinLab

Det 50 meter lange skipsmodell-laboratoriumet MarinLab har ei fullautomatisert bølgemaskin. Laboratoriumet blir brukt til undervisning, studentprosjekt og forsking i samarbeid med industrien.

Har du ein idé som du gjerne skulle vidareutvikla, men mangler tid i ein travel kvardag? Då kan eit oppgåvesamarbeid mellom våre studentar, HVL og di bedrift vere noko for deg!